Heeft u een klacht? Laat het ons weten

U kunt onderstaand formulier invullen om uw klacht aan ons te melden.

U kunt uw klacht ook per e-mail, per fax of per gewone post aan ons melden.
Binnen 4 dagen na ontvangst van uw klacht, sturen wij u een ontvangstbevestiging.
Onze klachtfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en zal binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht, inhoudelijk schriftelijk reageren.
Onze klachtfunctionaris hanteert het principe van hoor en wederhoor. Dit houdt in dat er zowel naar u als naar de beschuldigde geluisterd wordt.
Over de afhandeling van uw klacht, ontvangt u schriftelijk bericht.

Bent u het niet eens met de uitkomst ervan en heeft uw klacht betrekking op één van de aan ons kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam. Op de website van de KBvG vindt u hierover nadere informatie.

 

Klachtenformulier

Klachtenformulier