12 November 2015

Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR)

Eind december 2015 moeten alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland zijn aangesloten op het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR).

Het DBR heeft een tweeledig doel: het voorkomen of beperken van onnodige proces-of executiekosten (voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar) en het bevorderen van een juiste vaststelling en toepassing van de beslagvrije voet. Dat doel wordt bereikt door het inschrijven van bepaalde beslagen in het DBR.

Voorafgaand aan een reeds opgedragen ambtshandeling raadpleegt Dielen Gerechtsdeurwaarders het DBR, om zo een inschatting te maken van de beslagpositie van de schuldenaar en de daarmee samenhangende proces- en/of executiekosten. Onze opdrachtgever wordt aansluitend door ons geïnformeerd omtrent het geconstateerde vooruitzicht.

In eerste instantie begint de registratie en bevraging van de zogenoemde loon- en uitkeringsbeslagen. Dat is namelijk de beslagsoort die het meest voorkomt en het is tegelijkertijd de beslagsoort waarbij een beslagvrije voet van toepassing is of kan zijn. Wij verwachten dat in de toekomst ook andere beslagen zoals het beslag op roerende zaken worden geregistreerd in het DBR.

Mocht u vragen hebben over het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders, dan horen wij dat graag.

Deel via: