< 'Beperk rol overheid als schuldeiser'
30 november 2015 17:39 Leeftijd: 5 jaar

Digitaal procederen


Ook de rechtspraak in Nederland moet worden gedigitaliseerd, procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).

De nieuwe basisprocedure begint in de toekomst door het indienen van een digitale procesinleiding. Deze procesinleiding is de opvolger van de huidige dagvaarding. De basisprocedure heeft vaste termijnen en bestaat uit 1 schriftelijke ronde, een mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak.

Tijdens de mondelinge behandeling kunnen partijen onder andere hun standpunten toelichten, getuigen en deskundigen laten horen door de rechter en/of proberen tot een schikking te komen. Is de zaak ingewikkeld? Dan kan de rechter besluiten tot een uitgebreidere behandeling. Zo kan hij bijvoorbeeld een langere termijn geven om een verweerschrift in te dienen of een aparte zitting bevelen om getuigen te horen.

Om toegang te krijgen tot het digitale dossier logt een partij straks beveiligd in via Mijn Zaak. Burgers doen dit met DigiD, met sms-verificatie. Bedrijven en bestuursorganen loggen in met eHerkenning.

Alles wordt gefaseerd ingevoerd. In 2016 zullen verdere stappen gezet gaan worden.

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen!