< VVD en PvdA botsen over adempauze bij schuld
15 september 2016 11:53 Leeftijd: 5 jaar

Grip op knip kwijt door digitalisering financiële diensten


Steeds meer Nederlanders hebben moeite om grip te houden op hun financiën door de toenemende digitalisering.

Hierdoor raken consumenten het overzicht kwijt en haken ze af. Gevolg: ze missen geld waarop ze recht hebben. Ook bestaat de kans dat ze in de financiële problemen komen.

Uit het jaarverslag van Humanitas, de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland op het gebied van hulp bij thuisadministratie, blijkt dat vorig jaar 13.832 mensen bij hen aanklopten voor hulp bij hun thuisadministratie, 13% meer dan het jaar ervoor. Budgetvoorlichter Nibud spreekt eveneens van een groeiend probleem dat zowel ouderen als jongeren treft.

Meest Bekek0:55Zo liegt 'Zaanse' journVolgens Humanitas komt dit in belangrijke mate door de toegenomen complexiteit van financiële diensten. „Veel ouderen bezitten minimale computervaardigheden. Die raken nu door de digitalisering van financiële diensten en de stopzetting van het sturen van brieven van vele instanties het overzicht kwijt op wat er binnenkomt en op wat er uit gaat”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Maar ook jongeren blijken dus niet altijd veel sjoege van financiën en digitalisering te hebben, is de ervaring van het Nibud: „Velen weten niet hoe ze bij de overheid toeslagen kunnen aanvragen. En ze hebben moeite met de juiste vakjes aan te vinken als het gaat om de aanvraag van hun studiefinanciering”, aldus een woordvoerster.

De gevolgen laten zich raden, aldus Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam. „In veel gevallen maken de mensen door het missen van digitale vaardigen geen gebruik van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Zo vragen ze bijvoorbeeld geen zorgtoeslag aan omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben. En als ze het wel weten, dan weten ze niet hoe ze dat kunnen aanvragen.”

Lukt het wel met de toeslagen, dan komt het wel eens voor dat ze te veel krijgen. Mensen die al in de financiële problemen zitten, komen daardoor nog meer in geldnood. Van Geuns: „Te veel ontvangen toeslagen moeten immers worden terugbetaald aan de fiscus.” Omdat het geld vaak al is uitgegeven om andere gaten te vullen, wordt het probleem nog nijpender.

,,De kosten van het oplossen van problematische schulden kunnen tot €100.000 per huishouden oplopen”, aldus Van Geuns die stelt dat de samenleving de prijs betaalt: door onder meer de kosten van schuldhulpsanering en het niet meer kunnen afbetalen „wordt een afboeking gedaan op de collectieve welvaart die we hebben”.

Alle partijen verwachten dat de groep met financiële problemen groeit. Van Geuns: „Veel mensen met financiële problemen zijn er al, maar het duurt gemiddeld twee tot vijf jaar voordat mensen om hulp durven te vragen. De crisis in Nederland was in 2010 tot 2013 op zijn hoogtepunt. Je ziet dat de mensen die het na al die tijd echt niet meer redden, nu om hulp gaan vragen.”

Bron: telegraaf.nl