< Een gezond en gelukkig 2016 toegewenst!
27 december 2016 15:45 Leeftijd: 5 jaar

Betere bescherming bestaansminimum


Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is aan de Tweede Kamer aangeboden.
Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

Ook mensen met flinke schulden moeten voldoende geld overhouden om van te leven. De beslagvrije voet zorgt daarvoor. Dit wetsvoorstel zorgt dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en het proces van beslaglegging zodanig wordt ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten.

De huidige regeling voldoet in de praktijk niet doordat de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet te ingewikkeld is. Hij vergt veel gegevens die de schuldenaar vooral zelf moet verstrekken. Dit gaat vaak niet goed waardoor tienduizenden huishoudens te weinig geld overhouden om van te leven.

Knelpunten weggenomen
Het ingediende wetsvoorstel neemt de belangrijkste knelpunten van de huidige regeling weg. De beslagvrije voet kan aan de hand van de leefsituatie van de schuldenaar en het inkomen van hem en zijn eventuele partner worden vastgesteld. Kern van het systeem is dat deze gegevens uit bestaande registraties kunnen worden gehaald, en niet langer door de schuldenaar zelf hoeven te worden verstrekt.

Stabiele financiƫle situatie
De vereenvoudiging moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met schulden genoeg overhouden om van te leven waardoor ze niet verder in de problemen komen. Dat vergroot de kans dat ze een stabiele financiƫle situatie kunnen bereiken.