< Betere bescherming bestaansminimum
16 maart 2020 18:12 Leeftijd: 2 jaar

Informatie over het coronavirus

laatste update 18 maart 2020


Met dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van onze huidige bedrijfsvoering i.v.vm. het coronavirus. Dit bericht zal regelmatig worden ge-update. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Het belangrijkst is het feit dat onze dienstverlening niet stopt en u er dus verzekerd van kan zijn dat uw opdracht zal worden uitgevoerd.

Wat er wel verandert is het volgende:

  • onze medewerkers zullen waar mogelijk thuis werken. Het kan dus voorkomen dat uw zaak of verzoek enige vertraging oploopt. Dit geldt uiteraard niet voor spoedopdrachten en/of ambtelijke opdrachten die dezelfde dag nog moeten worden uitgevoerd. Wel kan het zijn dat in voorkomende gevallen wij een exploot later uitbrengen dan gewenst, als de termijn dat toelaat
  • u kunt tijdelijk geen betaling doen op ons kantoor. Onze balie is gesloten. Wij zijn bereikbaar per email, telefoon en fax. Deze maatregel eindigt zodra de huidige restricties door het kabinet worden opgeheven
  • er zijn op dit moment geen HOVJ’s beschikbaar. Een gevolg hiervan kan zijn dat beslagleggingen en/of ontruimingen geen doorgang kunnen vinden.
  • zoals hierboven reeds is aangegeven voeren wij nog steeds uw opdracht uit.

- Rechtbanken: de Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken  gaan wel door.

- Nieuwe dagvaardingen: ook het betekenen van dagvaardingen is nog steeds mogelijk. Reeds betekende of nog uit te brengen dagvaardingen kunnen gewoon bij de rechtbanken worden aangebracht en worden in behandeling genomen. Dat geldt voor kantonzaken maar evenzeer voor zaken voor de sector Handel. De corona-maatregelen geven geen aanleiding om enige termijn terzijde te schuiven. Denk hierbij aan verzet-, hoger   beroep en cassatie, maar ook het instellen van de eis in hoofdzaak na conservatoir beslag

- Lopende procedures: in de kantonzaken zal vanaf dinsdag 17 maart 2020 elke zaak (ook verstek) in principe 4 weken worden aangehouden. Behoudens in de verstekzaken worden partijen daarover bericht. Dat geldt dan ook voor de planning van een comparitie van partijen. Vonnissen worden zoveel mogelijk op de geplande datum gewezen. In spoedeisende gevallen kan contact met de rechtbank worden gezocht.

- Heeft u nog vragen omtrent het Coronavirus en Dielen Gerechtsdeurwaarders? U kunt uw vraag mailen aan info@dielengerechtsdeurwaarders.nl