Betekenen van een brief

Bij een belangrijke brief is het zaak dat deze de geadresseerde tijdig bereikt en dat er ook bewijs is dat de brief daadwerkelijk is verstuurd en aangekomen.

Stuurt u de brief per aangetekende post, dan kan de ontvanger weigeren deze in ontvangst te nemen. En stuurt u de brief per gewone post, dan kan de ontvanger betwisten dat hij de brief heeft ontvangen.

Indien u er zeker van wilt zijn dat uw brief de geadresseerde (op tijd) bereikt, neemt u dan contact met ons op. Wij laten uw brief betekenen door een gerechtsdeurwaarder en daarmee heeft u dwingend bewijs van bezorging in handen. Wel zo'n veilige gedachte.