Sommatie-exploot

Indien uw schuldenaar niet heeft betaald, ondanks diverse schriftelijke en/of telefonische aanmaningen, dan lijkt een juridische procedure onvermijdelijk.

Voordat u daadwerkelijk tot het opstarten van een procedure overgaat, kunt u ervoor kiezen om door ons een zogenaamd 'sommatie-exploot' aan uw schuldenaar te laten uitreiken.

Uw schuldenaar wordt dan door de gerechtsdeurwaarder bezocht en middels dit exploot gesommeerd om binnen een bepaald aantal dagen tot betaling over te gaan.
Uit ervaring weten wij dat een sommatie-exploot vaak een effectief middel is, om alsnog snel betaling van uw openstaande vorderingen te verkrijgen. Uw schuldenaar verwacht niet dat hij in de buitengerechtelijke fase al bezoek krijgt van een deurwaarder.

Een ander bijkomend voordeel is dat de gerechtsdeurwaarder zich vaak persoonlijk op de hoogte kan stellen van de omstandigheden bij uw schuldenaar. Dit kan voor u van groot belang zijn om een juiste afweging te maken bij de vraag of het zinvol is een juridische procedure op te starten.

Zo kunt u er zeker van zijn dat u er alles aan heeft gedaan om buiten rechte betaling van uw vordering te verkrijgen.

Betaalt uw schuldenaar ondanks het sommatie-exploot nog steeds niet? Doordat u de moeite heeft genomen om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, kunt u in rechte aantonen dat u alles heeft gedaan om de zaak buiten de rechter om op te lossen.