Tarieven

Voor het verrichten van ambtshandelingen hanteren wij de tarieven ingevolge het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Deze tarieven worden ieder jaar aangepast en kunnen juridisch verhaalbaar zijn op de wederpartij. Via de site van de KBvG kunt u een overzicht van die tarieven downloaden.

Voor het in behandeling nemen van executiedossiers berekenen wij een afwikkelingstarief ingevolge bijlage 2 punt 3 van onze algemene voorwaarden.