U heeft als werkgever een loonbeslag ontvangen

Als de gerechtsdeurwaarder onder u als werkgever of uitkerende instantie, beslag heeft gelegd op het loon of de uitkering van een van uw medewerkers/uitkeringsgerechtigden, dan bent u verplicht uitvoering aan het loonbeslag te geven.