Wat is een loonbeslag?

Een loonbeslag wordt door de gerechtsdeurwaarder (in opdracht van de schuldeiser) gelegd op het salaris en/of de uitkering van de schuldenaar. De schuldenaar heeft, na het gelegde loonbeslag, niet langer zelf de beschikking over een gedeelte van zijn inkomen of uitkering. Het kan hierbij gaan om een executoriaal beslag (een beslag nadat een executoriale titel, bijvoorbeeld een vonnis, werd verkregen) of conservatoir beslag (bewarende maatregel).