Betalingsregeling voorstellen

Indien u een schuld heeft die u via een betalingsregeling wenst te voldoen, vult u dan het regelingsformulier in.

Aan de hand van dit formulier kunt u uw inkomsten en uitgaven opgeven en bewijsstukken (bijvoorbeeld een loon- of uitkeringsstrookje) overleggen. Bovendien kunt u een periodiek door u te betalen bedrag voorstellen.

Wij leggen uw voorstel voor aan onze opdrachtgever/uw schuldeiser. Die beslist of akkoord wordt gegaan met uw voorstel. In beginsel is er voor de schuldeiser geen verplichting om een regeling te accepteren.