Aanleveren opdracht

U kunt uw opdracht aanleveren per mail, per fax of per post.

Zie voor onze gegevens onze contact pagina.

Graag ontvangen wij (indien aanwezig) navolgende informatie/documenten bij uw incasso opdracht:

  • offerte
  • overeenkomst  
  • factuur
  • herinnering(en)/aanmaning(en)
  • eventueel verweer van uw schuldenaar en uw reactie daarop
  • correspondentie
  • algemene voorwaarden (indien van toepassing)

Voor het online aanleveren van uw opdracht, klikt u hier.