Het incassotraject

Een incassotraject kent meerdere fasen.

In het minnelijk traject wordt uw schuldenaar schriftelijk en telefonisch door ons aangemaand en worden gegevens geverifieerd. Wordt er niet betaald in het minnelijk traject, dan starten wij in overleg met u en na een juridische beoordeling, een juridische procedure. De deurwaarder reikt dan aan uw schuldenaar een dagvaarding uit en vervolgens brengen wij de dagvaarding voor u aan bij de Rechtbank. In procedures voor de sector kanton van de Rechtbank, behandelen onze juristen de procedures zelf: van correspondentie met de wederpartij en het opstellen van de dagvaarding en processtukken tot en met het bijwonen van zittingen. Wij houden u tijdens de procedure uiteraard op de hoogte. Via ons dossier online kunt u de procedure ook zelf volgen, 24 uur per dag en 7 dagen per week!

Betaalt uw schuldenaar na een toewijzend vonnis nog niet, dan kan de deurwaarder executiemaatregelen treffen. Dat betekent dat wij vanaf dat moment andere middelen kunnen en mogen inzetten om uw vordering te verhalen. Nadat het vonnis is betekend aan de schuldenaar, zijn wij ondermeer bevoegd te informeren bij het UWV naar mogelijke inkomsten uit loondienst of uitkering. Met deze informatie kan worden overwogen of een derdenbeslag onder de werkgever of uitkerende instantie wenselijk is. Naast bovengenoemde beslagmaatregelen kan ook beslag worden gelegd op bijvoorbeeld banktegoeden en/of op roerende- of onroerende zaken.