Incassokosten

Sedert 1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking getreden. Hierbij verstrekken wij u informatie over de nieuwe wetgeving voor het incasseren van vorderingen.