Toelichting wetgeving incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking getreden.

Deze wet heeft voornamelijk tot doel debiteuren te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. Bovendien biedt deze wet meer zekerheid voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar, aangezien vaste incassokosten worden voorgeschreven.

De vergoeding van incassokosten wordt in de nieuwe regeling vastgesteld op basis van een berekening vanuit een staffel.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de nieuwe incassokostenwetgeving.