Voorbeeld 14-dagen brief

Nadat de debiteur in verzuim is (gesteld) dient deze nog een schriftelijke aanmaning te krijgen, de zgn. 14-dagen brief. Hierin dient u expliciet de gevolgen van niet betaling te vermelden, waaronder de hoogte van de te vorderen incassokosten.

De betalingstermijn is dan 14 dagen en gaat in de dag na ontvangst van de 14-dagen brief door de debiteur. Na deze 14 dagen mag de vordering met incassokosten worden verhoogd.

Een voorbeeld van een 14-dagen brief treft u hier aan.