Het budgetadvies-pakket

Vrijwel iedere werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken; werknemers die de grip op hun financiën dreigen te verliezen of al verloren zijn. Zij missen inzicht in hun inkomsten en uitgaven en hebben diverse leningen en/of schulden. Doordat zij noodgedwongen veel tijd en energie steken in het maandelijks rond komen, ontstaan ook op het werk problemen. Stress, vermoeidheid, aandachtsverlies en ziekteverzuim zijn veel voorkomende klachten. Via het Dielen budgetadvies-pakket zorgen wij ervoor dat uw werknemer weer grip krijgt op zijn/haar financiële situatie. En u weer de werknemer krijgt waar u recht op heeft!

Werkgevers in Zeeland

Wij werken uitsluitend in opdracht van werkgevers in de provincie Zeeland, ten behoeve van werknemers die de grip op hun financiën zijn kwijtgeraakt. Met de introductie van het Dielen budgetadvies-pakket kunnen werkgevers op een eenvoudige manier invulling geven aan een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met een sterk menselijk gezicht.

Persoonlijke begeleiding

Wij begeleiden uw werknemer(s) persoonlijk bij:

 • het ordenen van alle relevante informatie
 • het inkomsten- en uitgavenpatroon in kaart brengen
 • het signaleren en analyseren van knelpunten in de financiën van de werknemer
 • zoeken naar oplossingen voor de geconstateerde financiële problemen
 • het opzetten van een kasboek met een overzicht van inkomsten en uitgaven, inclusief een budgetplan
 • het adviseren van werknemer inzake het uitgavenpatroon
 • het aanleren van administratieve vaardigheden

Uiteraard informeren wij u regelmatig over de voortgang van het traject.

Wat verwachten wij van uw werknemer?

Het financieel gezond maken van uw werknemer vergt de nodige inspanning, van ons maar zeker óók van uw werknemer zelf. Zo verwachten wij dat uw werknemer eerlijk is en ons alle informatie verstrekt die nodig is om inzicht te krijgen in zijn/haar financiën. De afspraken die wij vervolgens maken, leggen wij vast in een overeenkomst. Vanzelfsprekend ontvangt u hiervan een kopie. Mocht uw werknemer deze afspraken niet nakomen, dan infomeren wij u hierover. In overleg met u bekijken we hoe we het resterende traject zullen inrichten.

Als wij voor onze werkzaamheden aanvullende informatie van derden nodig hebben, dan geeft onze consulent dit bij uw werknemer aan. Hij/zij dient daar vervolgens zelf voor zorg te dragen. Indien nodig begeleiden wij uw werknemer hierbij.

Locatie

De persoonlijke begeleiding van uw werknemer vindt plaats op het kantoor van Dielen Gerechtsdeurwaarders in Terneuzen. In overleg wordt de thuislocatie of een locatie elders in de provincie vastgesteld.

Effectief dus kortstondig

Onze aanpak is snel en efficiënt. Na het eerste contact met uw werknemer is het de bedoeling dat het traject maximaal 6 weken in beslag neemt.

Basispakket en uitbreidingen

 • Het budgetadvies-pakket bestaat uit een kasboek en vijf uur budgetadvies en -begeleiding. De kosten van dit pakket bedragen € 375,00 exclusief btw.
 • Als na het ordenen van alle verkregen informatie en het in kaart brengen van het inkomsten- en uitgavenpatroon blijkt dat meer tijd wenselijk is, dan bespreken wij dit met u. Uiteraard is het altijd mogelijk om aanvullende begeleiding aan te kopen.

Na afronding van de werkzaamheden kunt u ons desgewenst inschakelen voor periodieke budgetbegeleiding.

Voor wie is het budgetadvies-pakket niet bestemd

 • Dit budgetadvies is niet bestemd voor werknemers waarvoor een deugdelijk budgetplan niet meer voldoende is. Dit zijn werknemers met dusdanig veel schulden dat het schuldhulptraject niet meer voorkomen kan worden.
  Vaak wordt dit duidelijk na ontvangst van het intakeformulier. Hierover informeren wij de werkgever en de werknemer direct. Vanzelfsprekend brengen wij in dergelijke situaties alleen het aantal bestede uren in rekening.
 • Voor werknemers die sociale begeleiding nodig hebben
 • Werknemers waarvoor het volledige beheer over de financiën uitgevoerd moet worden

Meer weten of aanmelden?

Bent u werkgever in de provincie Zeeland en heeft u regelmatig te maken met situaties die te wijten zijn aan financiële problemen van uw werknemer(s)? Of signaleert u dat (één van) uw werknemers tijdelijk begeleiding nodig heeft om financieel orde op zaken te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of meld uw werknemer(s) aan voor ons budgetadvies-pakket.

Aanmelden kan:

Na aanmelding nemen wij binnen acht dagen contact op met uw werknemer. Wij informeren hem/haar vòòr de eerste afspraak, per e-mail of per post, over de papieren die hij/zij moet meenemen naar de eerste afspraak.